Chim sẻ

Sẻ thấy con người đi gieo hạt lanh. Nó liền bay tới họ nhà chim rủ rê : – Hãy mau bay đến mổ hạt đi. Lanh mọc lên, con người sẽ xe chỉ, đan lới, săn bắt tất cả chúng ta. Họ nhà chim không nghe, thế là sẻ không thể mổ hết hạt lanh. Lanh nở hoa, sẻ gọi họ nhà chim đi rỉa lanh. Họ nhà chim lại không nghe sẻ. Lanh chín. Lần thứ ba sẻ đi kêu gọi họ nhà chim. Và lần thứ ba họ nhà chim vẫn không nghe nó. Bấy giờ sẻ giận họ nhà chim, bỏ chúng và bay đến sống bên cạnh chỗ ở của người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *