Chi phí sửa chữa

Ông chồng nhận cú điện thoại từ trạm sửa xe:

Ông chồng nhận cú điện thoại từ trạm sửa xe:

 

– Vợ ngài vừa lái xe đến chỗ chúng tôi, chắc bà ấy muốn sửa xe, nhưng…

 

– Hiểu rồi! Đừng lo, tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe.

 

– Chiếc xe có lẽ không nên chữa nữa mà chúng tôi muốn hỏi xem ông có đồng ý thanh toán khoản chi phí để sửa trạm không ạ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *