Cây sậy và cây ô liu

Cây ô liu và cây sậy tranh cãi nhau xem ai chắc hơn và rắn hơn. Cây ô liu cười cây sậy vì gặp bất cứ cơn gió nào sậy cũng cong xuống. Sậy lặng thinh. Dông bão chợt nổi lên. Sậy nghiêng ngã, lay động, uốn rạp xuống tận mặt đất rồi vẫn còn nguyên vẹn. Ô liu chĩa cành nhánh ra chống đỡ gió, thế là gãy gục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *