Ca dao Việt Nam 10

Anh đi kiệu lộng ba bông
Bỏ em cấy lúa đồng không một mình

Anh gặp em hồi đứng bóng đang trưa
Trách trời sao vội tối, anh chưa phân cạn lời

Anh em bốn bể là nhà
Người dưng khác họ vẫn là anh em

Anh Hai, anh tính đi “mô” ?
Tôi đi chợ Tết, mua khô cá thiều

Anh hít cái bông bưởi, anh còn hửi cái bông cam
Anh thích nấm tràm, anh lại ham nấm mối

Anh lấy được em bỏ công ao ước
Em lấy được anh thoả dạ ước ao

Anh mau thức dậy học bài
Mong cho anh sớm thành tài
Trước làm đẹp mặt nở mày mẹ cha
Sau là không phụ tình ta bao ngày

Anh này rõ khéo làm ăn
Đi cày chẳng biết, chít khăn mượn người

Anh nói với em nhiều tiếng thâm trầm
Nằm đêm nghĩ lại nát bằm lá gan

Anh ơi, anh giận em chi
Anh muốn vợ bé, em thì lấy cho

Anh ơi anh ở lại nhà
Thôi đừng vui thú nguyệt hoa chơi bời
Còn tiền kẻ rước, người mời
Hết tiền, chẳng thấy một người nào ưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *