Bố nào con đấy

Mẹ:- Bố con lười quá! Chẳng động đến chân tay chút nào. Sáng nay con lau nhà hộ mẹ nhé, mẹ sẽ thưởng con năm ngàn.Trưa về, Tí khoe:- Mẹ thấy chưa? Nhà sạch bóng. Mẹ trả công lao động cho con đi. – Từ từ đã…- Nhanh đi mẹ con phải trả ngay cho ba thằng bạn giúp con lau nhà, mỗi đứa một ngàn, con ngồi không thì cũng có hai ngàn hì hì….Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Mẹ:- Bố con lười quá! Chẳng động đến chân tay chút nào. Sáng nay con lau nhà hộ mẹ nhé, mẹ sẽ thưởng con năm ngàn.Trưa về, Tí khoe:- Mẹ thấy chưa? Nhà sạch bóng. Mẹ trả công lao động cho con đi. – Từ từ đã…- Nhanh đi mẹ con phải trả ngay cho ba thằng bạn giúp con lau nhà, mỗi đứa một ngàn, con ngồi không thì cũng có hai ngàn hì hì….Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *