Bỏ hết cho nhẹ

– Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai

– Mẹ: Chúng ta sẽ chuyển máy vi tính lên tầng hai

– Con: Nếu vậy con nghĩ chúng ta nên bỏ hết các chương trình trong máy thì nhẹ nhàng hơn khi vận chuyển .

– Mẹ: ?!?!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *