Biên tập giúp bố

Một nhà văn trẻ hậm hực kể với bạn:

Một nhà văn trẻ hậm hực kể với bạn:

– Hôm qua, thằng cu nhà mình lẫm chẫm đi vào bếp đốt mất năm chục trang bản thảo cuốn tiểu thuyết mình đang viết.

– Chẳng lẽ nó đã biết đọc rồi ư? – Anh bạn ngạc nhiên hỏi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *