Biển sông và suối

Một bác mu-gích tranh luận với một bác mu-gích khác là bác ta có thế uống rất nhiều nước. Bác ta nói : -Tôi là tôi có thể uống cạn biển. – Anh không uống nổi. – Uống nổi ? Cuộc nào ! Tôi cuộc một ngàn rúp là tôi uống cạn sạch được biển. Sáng ra ngưòi ta kéo đến gặp bác mu-gích: -Thế nào, đi ra uống cạn biển hay nộp đây một ngàn rúp đi! Bác mu-gích trả lời : -Tôi đã nhận uống cạn biển, tôi sẽ uống cạn. Nhưng tôi không nhận uống tất cả các con sông. Các ngưòi hãy chặn tất cả sông suối lại không cho nước chảy vào biển, bấy giờ tôi sẽ uống cạn biển.

Một bác mu-gích tranh luận với một bác mu-gích khác là bác ta có thế uống rất nhiều nước. Bác ta nói : -Tôi là tôi có thể uống cạn biển. – Anh không uống nổi. – Uống nổi ? Cuộc nào ! Tôi cuộc một ngàn rúp là tôi uống cạn sạch được biển. Sáng ra ngưòi ta kéo đến gặp bác mu-gích: -Thế nào, đi ra uống cạn biển hay nộp đây một ngàn rúp đi! Bác mu-gích trả lời : -Tôi đã nhận uống cạn biển, tôi sẽ uống cạn. Nhưng tôi không nhận uống tất cả các con sông. Các ngưòi hãy chặn tất cả sông suối lại không cho nước chảy vào biển, bấy giờ tôi sẽ uống cạn biển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *