Bể trứng

Anh chàng hoảng hốt hỏi lại:

Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: “Coi chừng bể trứng!”.

Anh chàng hoảng hốt hỏi lại:

– Bao này đựng trứng hả?

– Không. Sầu riêng!

Sign: cân ô tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *