Bây giờ hoặc không bao giờ

Có ai mà không có quá khứ, có thất bại? Có cả một nghìn lẻ một loại thất bại bạn có thể tưởng tượng ra được, từ chuyện vẫn còn “dấm đài” năm 11 tuổi (có thể coi là thất bại lắm chứ) cho đến việc trượt đại học, từ chuyện bị con bé hàng xóm rượt đánh cho đến việc bị người yêu phàn bội, từ chuyện quay cóp bị giáo viên bắt được cho đến việc đã ra trường mà liên tục bị thất nghiệp. Thomas Edison thất bại nghìn lần mới có thể phát minh bóng đèn điện, đại tá Sanders vừa mang bệnh trong người vừa đem công thức gà rán đi đến trăm nhà hàng và cũng chỉ được chấp nhận ở nhà hàng thứ 101. Và tôi có thể đảm bảo với bạn là Marie Cuire không hề tìm ra Radium vào ngay lần thử nghiệm đầu tiên của bà. Đến thiên tài cũng còn thất bại đến nghìn lần như thế, người bình thường như chúng ta lại có thể không phạm sai lầm dù chỉ một lần?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *