Bạn đường

BẠN ĐƯỜNG

 

Một già một trẻ cùng đi trên đường. Hai người cùng nhìn thấy một túi tiền lăn lóc giữa đường. Người trẻ nhanh hơn, nhặt lên và bảo:

Thượng đế gửi lộc cho tôi đây!

Ông già nói:

– Chúng ta cùng chung hưởng chứ?

Người trẻ cãi lại:

– Sao lại thế! Chúng ta đâu có cùng thấy, hơn nữa chỉ một mình tôi nhặt lên.

Ông già chẳng nói gì thêm. Hai người đi tiếp một đoạn đường nữa, chợt họ nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo sau và có tiếng quát:

– Đứa nào ăn cắp túi tiền đấy?

Người trẻ sợ hãi, nói:

– Bác ơi! Không khéo vì cái của bắt được của chúng ta mà chúng ta khốn mất.

Ông già liền nói:

– Của bắt được là của anh chứ đâu là của chúng ta, thế thì chỉ mình anh khốn, chứ chúng ta không khốn!

Người ta tóm cổ người trẻ vì tội ăn cắp và giải đi, còn ông già được bình yên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *