Bài tập làm văn

– Thật là quá đáng!- Thầy giáo nghiêm giọng mắng Taychot : Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh Tue là sao, không sai một chữ?- Em biết làm sao được, thưa thầy: Nhà em không có chó nên sang nhà anh ấy tả nhờ con chó đó..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

– Thật là quá đáng!- Thầy giáo nghiêm giọng mắng Taychot : Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh Tue là sao, không sai một chữ?- Em biết làm sao được, thưa thầy: Nhà em không có chó nên sang nhà anh ấy tả nhờ con chó đó..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *