Anh chàng tóc hoa râm và con chó

ANH CHÀNG TÓC HOA RÂM VÀ CON CHÓ

 

Có một người tóc đã điểm hoa râm, có hai vợ ở hai nhà riêng. Khi anh ta đến người Vợ Trẻ. Vợ Trẻ nói:

– Tôi còn trẻ mà anh thì già rồi, tôi không thích sống với anh nữa. Anh nên đến ở với Vợ Già của anh!

Để được ở với Vợ Trẻ anh ta nhổ hết cả tóc bạc. Khi anh ta đến người Vợ Già, người Vợ Già nói:

– Tôi già rồi, đầu tôi đã bạc, anh nên nhổ hết tóc đen trên đầu đi.

Người Chồng lại nhổ hết tóc đen ở trên đầu, cứ như thế, đầu anh ta hóa trọc lốc, cả hai vợ kinh tởm, đều không chịu ở với anh ta nữa.

Ngày xưa có một Con Chó cũng giống như anh chàng vừa nói trên. Con Chó sống ở giữa hai cái Đền cách nhau một con sông, và thường hay vào cả hai đền để kiếm ăn xương xẩu thừa của người đi lễ vứt ra. Khi con Chó nghe tiếng chuông báo vãn lễ ở Đền nào thì nó chạy đến Đền ấy. Nhưng một hôm, sau khi có chuông báo vãn lễ ở Đền Tây, Con Chó vừa bơi ra giữa dòng sông thì ở Đền Đông cũng nổi chuông báo vãn lễ. Con Chó bỗng sinh ra do dự. Sang Đền Tây lại sợ Đền Đông có đồ ăn ngon hơn. Sang Đền Đông lại sợ Đền Tây có đồ ăn ngon hơn. Cứ nghĩ luẩn quẩn lại bơi đi bơi lại giữa dòng sông, không biết đằng nào hơn, cứ bơi vậy, Con Chó kiệt sức rồi chết đuối.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *