Ai cũng nói thế

– Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.

Bị cáo cố thanh minh:

– Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.

– Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.

– Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *