Xử nhầm

– Sau khi có phán quyết ly dị vợ, cậu thấy thế nào?

– Sau khi có phán quyết ly dị vợ, cậu thấy thế nào?

– Bi đát! Chiếc xe hơi mua bằng tiền tớ kiếm được, toà lại xử cho cô ấy. Còn lũ trẻ, mà tớ đinh ninh là của người khác, toà lại xử cho sống chung với tớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *