Tỷ lệ tương xứng

Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt:

Cô vợ trèo lên bàn cân, anh chồng nhăn mặt:

– Em có biết, em phải cao chừng nào để tương xứng với trọng lượng không?

– Chừng nào?

– Năm mét rưỡi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *