Tục ngữ Việt Nam vần M 1

Ma ăn cỗ
Ma bắt coi mặt người ta
Ma chê cưới trách
Ma chê quỷ hờn
Ma cũ bắt nạt ma mới
Ma dẫn lối, quỷ đưa đường
Ma không thương người ốm, kẻ trộm không thương người nghèo
Mả táng hàm rồng
Mã đáo thành công
Mạ chiêm ba tháng không già, mạ mùa tháng rưỡi ắt là không non
Mạ già, ruộng ngấu
Mạ mùa sướng cao, mạ chiêm ao thấp
Mạ úa thì lúa chóng xanh
Mai danh ẩn tích
Màn trời chiếu đất
Mãn chiều xế bóng
Mãn nguyệt khai hoa
Mang nặng đẻ đau
Mang thịt đến miệng mèo
Mạnh dùng sức, yếu dùng chước
Mạnh như chẻ tre
Mạnh như vũ bão
Mạnh vì gạo bạo vì tiền
Mát lòng mát dạ
Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
Màu mỡ không bằng ở sạch
Màu mỡ riêu cua
Máu chảy đến đâu, ruồi bâu đến đấy
Máu chảy ruột mềm
Máu chảy về tim
Máu gái đẻ có khoẻ cũng kiêng
Máu loãng còn hơn nước lã
May mùa đông, trồng mùa xuân
Mày ngài mắt phượng
Măng mọc có lứa, người ta có thì
Mắng như tát nước vào mặt
Mắt la mày lét
Mắt lơ mày láo
Mắt nhắm mắt mở
Mắt như mắt rắn ráo
Mắt sắc như dao
Mắt sâu râu rậm
Mắt thấy tai nghe
Mắt tròn mắt dẹt
Mắt trước mắt sau
Mặt dạn mày dày
Mặt hoa da phấn
Mặt lạnh như tiền
Mặt nặng mày nhẹ
Mặt nặng như chì
Mặt ngây như ngỗng ỉa
Mặt người dạ thú
Mặt nhăn như mặt khỉ
Mặt sắt đen sì
Mặt sứa gan lim
Mặt tái như gà cắt tiết
Mặt trơ trán bóng
Mặt xanh nanh vàng
Mâm cao cỗ đầy
Mâm cao đánh ngã bát đầy
Mất ăn mất ngủ
Mất bò mới lo làm chuồng
Mất cả chì lẫn chài
Mất của dễ tìm, mất lòng tin khó kiếm
Mất của mới lo rào giậu
Mất hút con mẹ hàng lươn
Mất lòng trước, được lòng sau
Mất mặn mất nhạt
Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng
Mất tiền mua thúng thì đụng cho tan
Mất trâu thì tậu lại trâu, những quân cướp vợ có giàu hơn ai
Mật ít ruồi nhiều
Mật ngọt chết ruồi
Mây kéo xuống bể thì nắng chang chang, mây kéo lên ngàn thì mưa như trút
Mây thành vừa hanh vừa giá
Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
Mấy ai biết lúa von, mấy ai biết con xấu
Mấy ai học được chữ ngờ
Mẻ không ăn cũng chết
Mẹ đánh một trăm không bằng cha ngăm một tiếng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *