Tục ngữ Việt Nam vần D 3

Đã trót mua mâm thì đâm cho thủng
Đã trót phải trét
Đã tu thì tu cho trót
Đã vo thì vo cho tròn, đã vót thì vót cho nhọn
Đá cũng có khi đổ mồ hôi
Đá gà đá vịt
Đá mèo quèo chó
Đá nát vàng phai
Đá thúng đụng nia
Đãi cát tìm vàng
Đái công chuộc tội
Đại đồng tiểu dị
Đại phú do thiên, tiểu phú do cần
Đan không tày dặm
Đan sề lóng mốt, đan cót lóng hai
Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhác
Đàn gảy tai trâu
Đàn ông cắm nhà, đàn bà làm tổ
Đàn ông cười hoa, đàn bà cười nụ
Đàn ông như cái nơm, bạ đâu úp đấy
Đàn ông như giỏ, đàn bà như hom
Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
Đàn ông vượt bể có chúng có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình
Đạn ăn lên, tên ăn xuống
Đạn đâu bắn sẻ, tên đâu bắn ruồi
Đạn lạc tên bay
Đang yên đang lành đọc canh phải tội
Đanh đá cá cày
Đánh bạc quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn vặt quen mồm
Đánh (đấm) bùn sang ao
Đánh chó ngó chủ nhà
Đánh cờ lấy nước
Đánh dấu mạn thuyền
Đánh đến chết cái nết không chừa
Đánh đông dẹp bắc
Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chay lại
Đánh lận con đen
Đánh nhau chia gạo, chào nhau ăn cơm
Đánh phấn bôi son
Đánh rắn giữa khúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *