Tục ngữ Việt Nam vần C 8

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành
Có thực mới vực được đạo
Có tiền mua tiên cũng được
Có tiếng mà không có miếng
Có trăng phụ đèn
Có vai có vế
Có voi đòi tiên
Cóc mở miệng
Cóc làm tội nhái, nhái làm tội ngoé
Cóc nhảy bàn thờ
Coi người bằng nửa con mắt
Coi người như cỏ rác
Coi trời bằng vung
Con bế con bồng
Con cà con kê
Con cá lá rau
Con cá sẩy là con cá to
Con cháu làm dại danh hại ông bà
Con thăm (nuôi) cha không bằng bà chăm (nuôi) ông
Con chị nó đi, con dì nó lớn
Con chú, con bác có khác gì nhau
Con có cha có mẹ, không ai từ lỗ nẻ chui ra
Con có khóc mẹ mới cho bú
Con dại cái mang
Con đẹn, con sài chớ hoài bỏ đi
Con độc, cháu đàn
Con gái là cái bòn
Con giun xéo lắm cũng quằn
Con hát mẹ khen hay
Con hơn cha là nhà có phúc
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà
Con khó có lòng
Con khôn đẹp lòng mẹ cha, con dại nhuốc nha mọi bề
Con khôn nở mặt mẹ cha
Con không chê cha mẹ khó, chó không chê gia chủ nghèo
Con lên ba cả nhà học nói
Con mắt là mặt đòn cân
Con một cha, nhà một nóc
Con nhà lính, tính nhà quan
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *