Tục ngữ Việt Nam vần B 9

Bụng làm dạ chịu
Bụng ỏng đít beo
Bụng trâu làm sao, bụng bò làm vậy
Buộc cổ mèo, treo cổ chó
Buổi đực buổi cái
Buôn có bạn, bán có phường
Buôn gian bán lận
Buôn hương bán phấn
Buôn tài không bằng dài vốn
Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện
Buôn thần bán thánh
Buôn thất nghiệp lãi quan viên
Buôn thịt bán người
Buôn thúng bán mẹt
Buồn ngủ gặp chiếu manh; hay ăn, làm biếng gặp anh đứng đường
Buồn như chấu (trấu) cắn
Bút sa gà chết
Bụt chùa nhà không cầu, lại cầu Thích Ca ngoài đường
Bụt chùa nhà không thiêng
Bụt ngồi trên toà gà nào mổ mắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *