Tục ngữ Việt Nam vần B 8

Bóng chim tăm cá
Bóp hầu bóp cổ
Bóp mồm bóp miệng
Bồ còn, thóc hết
Bổ sấp bổ ngửa
Bố mẹ dạy không bằng thầy dạy, thầy dạy không bằng biết suy
Bố vợ phải đấm
Bốc lửa bỏ tay người
Bốc mũi bỏ lái
Bôi gio trát trấu
Bôi son trát phấn
Bồi ở, lở đi
Bơ thừa sữa cặn
Bờ xôi ruộng mật
Bới bèo ra bọ
Bới lông tìm vết
Bợm già mắc bẫy cò ke
Bụng đàn bà dạ con trẻ
Bụng đói cật rét
Bụng đói thì chói lỗ tai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *