Trả giá nghĩa cử

TRẢ GIÁ NGHĨA CỬ

 

Có một con Bò cái đến uống nước ở nhánh sông cụt:

– Bác lớn tuổi và thông minh, vậy bác cho biết một nghĩa cử có nên được trả giá bằng một nghĩa cử hay bằng một hành động xấu?

– Tôi cứ lấy con người mà suy ra thì con người đền ơn một nghĩa cử bằng một hành động độc ác – Bò cái trả lời chú Thỏ Đa-Răm-Ba như vậy – Chú biết không khi tôi còn trẻ tôi được cho ăn cỏ tươi trộn với muối, đôi khi lại được ăn bánh bột ngô. Vì sao ấy à? Chỉ vì tôi cho sữa của mình, còn người ta lại giết con bê của tôi. Bây giờ thì tôi già rồi, tôi không còn sinh đẻ được nữa. Họ không cho tôi cỏ tươi và muối, bánh bột ngô lại càng không. Thay vào đó, người ta cho tôi những trận đòn bằng gậy, có nghĩa rằng tôi sắp bị giết thịt đấy. Đó là lý do vì sao tôi lại nói: nghĩa cử được trả ơn bằng nghĩa cử là điều không thể có.

Bò đực, chồng của Bò cái, tiến đến gần Thỏ và hỏi xem có chuyện gì.

Thỏ hỏi:

– Bác già cả và thông minh, bác cho biết liệu một nghĩa cử có được trả giá bằng một nghĩa cử hay bằng một hành động xấu?

– Hãy ăn thịt nó nếu các bạn đói, hoặc chính nó sẽ ăn thịt các bạn – Bò đực nói – Con người thật ra không xứng đáng vừa được tha thứ vừa được thương hại, họ đã làm cho tôi xiết bao đau đớn bằng cách bắt tôi kéo xe hoặc kéo ách cày ruộng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *