Thuật giết rồng

THUẬT GIẾT RỒNG

 

Có một người tên là Chu Bình Mạn đến chỗ Chi Ly Ích học thuật giết Rồng. Chu Bình Mạn đã hao phí gia sản ngàn vàng và mất đến ba năm trời mới học được thuật giết Rồng. Thế nhưng trên thế gian này làm gì có Rồng để mà giết, nên cái tài mà anh ta khắc khổ luyện rèn mới có được ấy chỉ là uổng công vô ích thôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *