Thiếu chất

Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp nhau, một người nói: – Tôi trông ông có vẻ ốm yếu, hình như ông thiếu canxi thì phải. Ông nên đi khám bệnh thử xem. – Không, tôi có bệnh gì đâu. Sao ông lại bảo tôi thiếu canxi??? – Lạ thật, vậy tại sao vợ ông ngoại tình đã lâu mà vẫn chưa thấy ông mọc sừng? – ???

Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp nhau, một người nói:
– Tôi trông ông có vẻ ốm yếu, hình như ông thiếu canxi thì phải. Ông nên đi khám bệnh thử xem.
– Không, tôi có bệnh gì đâu. Sao ông lại bảo tôi thiếu canxi???
– Lạ thật, vậy tại sao vợ ông ngoại tình đã lâu mà vẫn chưa thấy ông mọc sừng?
– ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *