Tại sao lại phải bơi?

– Tốt thôi, anh có biết bơi không?

– Anh muốn tình nguyện gia nhập hải quân à?

– Đúng vậy, thưa đô đốc.

– Tốt thôi, anh có biết bơi không?

– Tại sao phải bơi ạ? Chẳng lẽ chỗ các ngài không có tàu à?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *