Song sắt

– Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!

Một phạm nhân hỏi cai tù:

– Sao cửa sổ ở đây lại có tới hai lớp song sắt vậy?

– Để đảm bảo chắc chắn hơn.

– Vớ vẩn thật, làm quái gì có đứa nào muốn vào đây ăn trộm cơ chứ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *