Rắn nước và nhím

Một lần nhím đến thăm rắn nước và bảo: – Anh rắn nước ơi, anh cho tô i vào tổ của anh ở ít lâu. Rắm nước cho nhím vào. Có điều nhím vào tổ rắn nước, con cái rắn nước không sống nổi vớí nhím. Rắn nước bảo nhím: – Tôi cho anh vào nhà ở ít lâu thôi, bây giờ thì anh đi đi, lũ con tôi đụng phải lông nhọn của anh chúng đau đớn lắm. Nhím nói: – Ai đau thì cứ việc đi, còn ở đây tôi thấy cũng tốt rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *