Phải làm nghề khác

– Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

– Này con yêu! Anh cả thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật?

– Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *