Nước vẫn lặng lẽ trôi

NƯỚC VẪN LẶNG LẼ TRÔI

 

Có một người đi đường xa khát nước khô cả cổ, bỗng anh ta nhìn thấy trong khe núi bên đường một dòng suối trong lành cuồn cuộn chảy ra. Trước mặt lại có những chiếc thùng gỗ đựng đầy nước. Anh ta liền uống ừng ực cho tới khi no căng. Đoạn chỉ tay vào những chiếc thùng gỗ nói:

– Ta đã uống no rồi, dòng nước kia không cần phải chảy ra nữa!

Nhưng dòng nước vẫn cứ lặng lẽ trôi, chẳng chút ngừng nghỉ. Tức quá, anh ta cứ đứng bên những chiếc thùng hò hét loạn xị mãi không thôi.

Có người nhìn thấy cười anh ta rằng:

– Anh không cần nó nữa thì anh cứ việc bỏ đi, việc gì cứ bắt nó phải ngừng chảy?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *