Môi trường chân không

Đang giảng bài, thấy Tèo say sưa nói chuyện, cô giáo gọi. – Cô giáo: Tèo, em hãy cho cô biết cô đang giảng bài gì? – Tèo: Dạ, cô giảng bài về môi không. Cô giáo: Thế, môi trường chân không là gì? – Tèo: Thưa cô, môi trường chân không là môi trường không có dép ạ! – Cô giáo : (té xỉu)

Đang giảng bài, thấy Tèo say sưa nói chuyện, cô giáo gọi.
– Cô giáo: Tèo, em hãy cho cô biết cô đang giảng bài gì?
– Tèo: Dạ, cô giảng bài về môi không.
Cô giáo: Thế, môi trường chân không là gì?
– Tèo: Thưa cô, môi trường chân không là môi trường không có dép ạ!
– Cô giáo : (té xỉu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *