Mèo và lũ chuột

ở một nhà kia sinh sôi nảy nở khá nhiều chuột. Mèo tìm đến căn nhà ấy và bắt đầu đuổi bắt. Lũ chuột thấy công việc của chúng hỏng bét bèn bảo nhau: – Các bạn chuột ơi, từ nay chúng ta sẽ không rời trần nhà nữa, mèo không thể mò lên tìm chúng ta ở đây được. Từ khi lũ chuột không xuống đất nữa, mèo liền nghĩ xem làm thế nào lừa được chúng. Mèo đưa một chân trước bám lấy trần nhà, treo lơ lửng và giả vờ chết. Một con chuột ngó nhìn mèo, liền nói ngay: – Không, người anh em ạ! Dù người anh em có thành cái bao tải thì tôi cũng chẳng tới gần đâu

ở một nhà kia sinh sôi nảy nở khá nhiều chuột. Mèo tìm đến căn nhà ấy và bắt đầu đuổi bắt. Lũ chuột thấy công việc của chúng hỏng bét bèn bảo nhau: – Các bạn chuột ơi, từ nay chúng ta sẽ không rời trần nhà nữa, mèo không thể mò lên tìm chúng ta ở đây được. Từ khi lũ chuột không xuống đất nữa, mèo liền nghĩ xem làm thế nào lừa được chúng. Mèo đưa một chân trước bám lấy trần nhà, treo lơ lửng và giả vờ chết. Một con chuột ngó nhìn mèo, liền nói ngay: – Không, người anh em ạ! Dù người anh em có thành cái bao tải thì tôi cũng chẳng tới gần đâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *