Lý do

– Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ? – Một lần tao bị rơi xuống biển đầy cá mập… – Còn cái móc sắt ở tay ông? – Trong 1 trận chiến, 1 tên cướp khác đã chặt đứt nó, nhưng hắn cũng tiêu đời… – Thế còn con mắt ạ? – Một con chim bay trên trời đã ị vào mắt ta… – Nhưng đâu có thể làm mù được? – Đó là ngày đầu tiên ta được lắp cái móc sắt thay bàn tay.

Trong công viên, 1 tên cướp biển già bị què, cụt tay, chột mắt và 1 cậu bé ngồi chung trên ghế đá:

– Ông ơi, sao ông lại có cái chân gỗ ạ?
– Một lần tao bị rơi xuống biển đầy cá mập…
– Còn cái móc sắt ở tay ông?
– Trong 1 trận chiến, 1 tên cướp khác đã chặt đứt nó, nhưng hắn cũng tiêu đời…
– Thế còn con mắt ạ?
– Một con chim bay trên trời đã ị vào mắt ta…
– Nhưng đâu có thể làm mù được?
– Đó là ngày đầu tiên ta được lắp cái móc sắt thay bàn tay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *