Lừa

Hai chàng keo kiệt nói với nhau: – Tí, cậu cho mình mượn bao diêm! – Không, cậu không lừa được tớ đâu! – Lừa chuyện gì? – Mỗi lần tớ cho cậu mượn bao diêm, cậu trả lại đều thiếu mất 1 que!

Hai chàng keo kiệt nói với nhau:
– Tí, cậu cho mình mượn bao diêm!
– Không, cậu không lừa được tớ đâu!
– Lừa chuyện gì?
– Mỗi lần tớ cho cậu mượn bao diêm, cậu trả lại đều thiếu mất 1 que!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *