Lời mê lòng người

LỜI MÊ LÒNG NGƯỜI

 

Nước Tống có kẻ mất áo thâm. Anh ta ra đường tìm. Thấy người đàn bà mặc áo thâm, anh ta níu lại đòi rằng: “Tôi vừa mất cái áo thâm, chị phải đền trả tôi cái áo này”. Rồi cứ giữ chặt cái áo không buông ra nữa.

Người đàn bà cãi:

– Ông mặc áo thâm, tôi biết đấy là đâu? Áo tôi mặc đây là áo của tôi, chính tay tôi may ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *