Làm nấm

– Mẹ: Làm hộ mẹ mấy cây nấm này nghe Tí. – Tí: Vâng! – Mẹ: (lát sau) nấm đâu con? – Tí: Dạ con dùng nizoran cream diệt nấm tận gốc rồi ạ! Mẹ yên tâm! – Mẹ: (té xỉu)

– Mẹ: Làm hộ mẹ mấy cây nấm này nghe Tí.
– Tí: Vâng!
– Mẹ: (lát sau) nấm đâu con?
– Tí: Dạ con dùng nizoran cream diệt nấm tận gốc rồi ạ! Mẹ yên tâm!
– Mẹ: (té xỉu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *