Không phải ai cũng biết

– Ông biết, tôi biết, nhưng con ác thú ăn thịt kia không biết thì sao?

Một người mắc bệnh tưởng mình là chuột. Sau nhiều cố gắng của các bác sĩ thần kinh, cuối cùng ông ta cũng đã tự nói ra được mình không phải là chuột. Lúc xuất viện, ông ta nhìn thấy một con mèo và lại bắt đầu run lẩy bẩy không chịu đi. Bác sĩ động viên:

– Anh đã biết rõ mình không phải là chuột rồi mà?

– Ông biết, tôi biết, nhưng con ác thú ăn thịt kia không biết thì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *