Hạnh kiểm tốt

Hai ông hàng xóm gặp nhau:

Hai ông hàng xóm gặp nhau:

– Hôm nay sao trông sắc diện anh tươi tỉnh thế? Chắc có gì vui lắm?

– Tôi thấy tự hào vì thằng con trai mình. Hôm qua tôi nhận được bản thông báo, dạo này hạnh kiểm của cháu rất tốt. Cuối năm, cháu sẽ ra tù trước thời hạn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *