Hai người bạn

HAI NGƯỜI BẠN

 

Hai người bạn rủ nhau vào rừng lấy mật ong. Họ đi sâu vào chỗ rừng rậm thì bỗng một Con Gấu to lớn xông ra. Một người đi sau nhanh chân chạy và leo lên tít một ngọn cây um tùm, còn người bạn đi trước sợ hết hồn đứng như chôn chân tại chỗ. Tình thế quá nguy cấp, anh ta đành nghĩ cách lăn ngay ra đất giả vờ chết. Gấu đủng đỉnh đi tới và đưa mõm đánh hơi. Anh ta sợ quá nín thở như chết. Gấu tưởng là chết thật, nó cố ngửi mặt anh ta và thấy không còn hơi nữa, bèn bỏ đi. Giống Gấu vốn không ăn sinh vật nào đã chết.

Khi Gấu đã đi xa, anh bạn từ trên ngọn cây tụt xuống, cười hỏi bạn:

– Thế nào, Gấu rỉ tai bí mật với cậu chuyện gì vậy?

Người giả chết đứng dậy, phủi quần áo và nói:

– Có gì đâu, nó bảo với mình rằng kẻ xấu chơi là kẻ bỏ bạn trong cơn hoạn nạn!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *