Giờ mới bắt đầu

– Ông có thứ thuốc nào chữa ngay được chứng nấc không?

Một anh chàng thở hồng hộc chạy vào hiệu thuốc:

– Ông có thứ thuốc nào chữa ngay được chứng nấc không?

– Thế này là khỏi ngay. Vừa dứt lời chủ tiệm tát cho khách một cái.

– Nhưng người bị nấc là vợ tôi cơ! Anh kia vừa nói vừa…bắt đầu nấc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *