Gà rừng và cáo

GÀ RỪNG VÀ CÁO

 

Gà Rừng đậu trên cây, Cáo đi tới gần và bảo:

– Chào anh bạn Gà Rừng bé bỏng của tôi! Vừa nghe thấy tiếng gáy lảnh lót của bạn, tôi liền tìm đến thăm bạn ngay.

– Cảm ơn lời lẽ thân tình của chị – Gà Rừng trả lời.

Cáo giả bộ không nghe thấy, nó nói tiếp:

– Anh bạn Gà Rừng bé bỏng của tôi ơi! Anh nói gì thế? Tôi không nghe thấy gì. Giá bạn xuống bãi cỏ này mà dạo chơi, chuyện trò với tôi, chứ ở trên cây tôi chẳng nghe rõ.

Gà Rừng bảo:

– Tôi sợ xuống bãi cỏ. Họ nhà Chim Muông chúng tôi đi dưới mặt đất nguy hiểm lắm.

– Hay bạn sợ tôi? – Cáo hỏi.

– Không phải sợ chị, mà tôi sợ là sợ các con thú khác – Gà Rừng trả lời – Trên đời có đủ loại thú khác nhau.

– Không, anh bạn Gà Rừng bé bỏng của tôi. Vừa có lệnh ban bố rằng trên khắp mặt đất này hòa bình rồi.

– Thế thì tốt – Gà Rừng nói – chứ không thì thấy bầy Chó đang đi kia, cứ theo lệ cũ thì hẳn chị đã phải chuồn cho mau rồi, còn bây giờ thì chị chẳng lo sợ gì nữa.

Cáo nghe nói đến Chó, vểnh tai lên và đã toan bỏ chạy.

– Chị định đi đâu thế? – Gà Rừng nói – Bây giờ lệnh đã ban bố rồi cơ mà, Chó sẽ không động đến chị.

– Nhưng mà ai biết được – Cáo nói – Có thể bọn họ chưa nghe gì về lệnh ấy.

Và nó ù té chạy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *