Đọc sách

Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong “Thơ phòng” đọc sách, rồi ông rình nghe.Một lát nó nói:Hay thật! Hiểu rồi.Ông rất mừng, bước vào hỏi: Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem.Cậu công tử đáp:Thưa tía, con thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay con tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Một ông nhà giàu có đứa con trai ham chơi hơn thích học. Ông bắt nó ở trong “Thơ phòng” đọc sách, rồi ông rình nghe.Một lát nó nói:Hay thật! Hiểu rồi.Ông rất mừng, bước vào hỏi: Con hiểu câu nào trong sách mà nói rằng hay? Đâu chỉ cho tía xem.Cậu công tử đáp:Thưa tía, con thiết nghĩ đọc sách thật là bổ ích; nó mở mang trí óc rất nhiều. Từ bấy lâu nay con tưởng sách là chữ viết, nay coi kỹ, quả thật là chữ in..Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *