Danh ngôn Đạo đức 1

Ethics is nothing else than reverence for life.
Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Albert Schweitzer


Let me give you a definition of ethics: It is good to maintain and further life it is bad to damage and destroy life.
Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức: Luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống.

Albert Schweitzer


Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.
Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

John Adams


Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.
Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams


Người đàn bà đẹp đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn bà thông minh. Chỉ đơn giản là những người đàn ông mù thì ít, bù lại những người đàn ông ngốc nghếch lại quá nhiều.

X. Lôren


Hỏi rằng, có khi nào trong đời, con người ta lại thôi thúc tiến lên hơn là lúc đứng trước đèn đỏ giao thông.

H. D. Suyt


Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác.

A. N. Casơn


Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức thì loại hôn nhân mà trong đó tình yêu tiếp tục tồn tại mới là đạo đức.

F.Engels


Đạo đức và tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ.

Shakespeare (Anh)


Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.

Napoleon (Pháp)


Một người chân chính phải trải qua thời gian rất lâu mới nhìn ra, một người xấu chỉ cần một ngày thì đã nhận ra.

Sophocles (Hy Lạp)


Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức.

Geothe (Đức)


Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

Hồ Chí Minh (Việt Nam)


Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

Lincoln (Mỹ)


Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn.

Rousseau (Pháp)


Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, là dựa vào đạo đức mà sống.

Aristotle (Hy Lạp)


Đạo đức là bông hoa của chân lý.

Hugo (Pháp)


Không có đạo đức công dân, xã hội sẽ diệt vong; không có đạo đức cá nhân, sự sinh tồn của con người cũng mất đi giá trị. Vì vậy, đối với một thế giới tốt đẹp thì đạo đức công dân và đạo đức cá nhân đều cần thiết như nhau.

Russell (Anh)


Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

Sadi (Ba Tư)


Đức có thể chia làm 2 loại: một là đức của trí tuệ, hai là đức của hành vi. Cái trước có được trong học tập, cái sau có được trong thực tiễn.

Aristotle (Hy Lạp)


Dùng lửa không thể dập tắt lửa, giống như vậy dùng sức mạnh tà ác cũng không thể diệt trừ tà ác.

Gorky (Liên Xô)


Đạo đức thường bổ sung cho thiếu sót trí tuệ nhưng trí tuệ không thể bù đắp được thiếu sót đạo đức.

Dante (Ý)


Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng, quan trọng là bạn thuộc hạng người nào.

Horace (La Mã)


Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người.

Hồ Chí Minh


Tình cảm phong phú dĩ nhiên là nguồn suối của đạo đức tốt đẹp, nhưng cũng là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều tai nạn.

Jefferson (Mỹ)


Đạo đức tồn tại mãi mãi, tài sản thì mỗi ngày đổi chủ mới.

Plutouch (Hy Lạp)


Đạo đức tồn tại mãi mãi, tài sản thì mỗi ngày đổi chủ mới.

Plutouch (Hy Lạp)


Thành thực là chương đầu của cuốn sách trí tuệ.

Jefferson (Mỹ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *