Đặc điểm của Anh

– Thầy: Em hãy cho biết đặc điểm của nước Anh? Tèo đang ngủ – Thầy: Tèo! Em hãy trả lời! – Tèo: Dạ! Đặc điểm của anh là cao to, chăm chỉ, thương em ạ! – Thầy: ngất!…

– Thầy: Em hãy cho biết đặc điểm của nước Anh? Tèo đang ngủ
– Thầy: Tèo! Em hãy trả lời!
– Tèo: Dạ! Đặc điểm của anh là cao to, chăm chỉ, thương em ạ!
– Thầy: ngất!…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *