Chim biển

CHIM BIỂN

 

Có một con Chim Biển đậu ở ngoài thành của nước Lỗ. Lỗ Hầu cho nó là Chim Thần, liền bắt lấy đưa về cung đình, dâng rượu cung dưỡng. Hàng ngày sai người tấu lên khúc nhạc “cửu thiều”, sắm sửa đầy đủ tiệc tam sinh bò, dê, lợn.

Ý tốt ấy của Lỗ Hầu, thành ra dọa nạt Chim Biển. Nó càng ngày càng sợ hãi, đầu váng mắt hoa, kinh hoàng thảng thốt, không dám ăn một miếng thịt nào, không dám uống một ngụm nước nào.

Qua ba ngày sau con Chim Biển ấy chết. Lỗ Hầu đối với con Chim phải nói là rất tốt. Thế nhưng ông ta cung dưỡng Chim Biển giống như ông ta cung dưỡng bản thân mình, không phải là dùng biện pháp nuôi Chim Biển để nuôi Chim Biển. Cho nên Chim Biển đã bị ông ta làm chết.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *