Chặt cây lấy quả

CHẶT CÂY LẤY QUẢ

 

Ngày xưa, có một vị Quốc Vương trong vườn ngự uyển của Ngài có trồng một giống cây quý, cành lá tươi tốt xum xuê, mà quả thì đặc biệt thơm ngon, không nơi nào có. Một hôm, có một vị khách nước ngoài tới thăm, Nhà Vua dẫn vị khách đi thăm cây quí đó và nói với vị khách rằng:

– Giống cây này quí lắm! Quả của nó thơm ngọt không có thứ quả nào sánh bằng. Thế gian thật là hiếm có.

Vị khách nước ngoài kia liền hỏi:

– Quả ngon như vậy, bệ hạ có thể cho tôi mấy quả được không?

Nhà Vua nghe xong, bèn cho gọi người tới chặt cây đổ xuống để mong hái quả, nhưng chẳng thu được quả nào. Sau Nhà Vua lại gọi người tới trồng lại thân cây đã bị chặt đổ đó mong cây lại ra quả.

Nhưng tìm mọi cách mà thân cây đã bị chặt đổ kia chẳng nảy ra một nhánh rễ, một lá mầm nào, cuối cùng cây héo khô, và đương nhiên là chẳng bao giờ ra được quả nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *