Ca dao Việt Nam 8

Ầu ơ..Chim quyên lẻ bạn, than thở một mình
Bây giờ mình lẻ bạn (ơ  mình, mình thở than

Ầu ơ..Em tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn

Ầu ơ..Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua

Ầu ơ..Má ơi đừng đánh con đau
Để con hát bội làm đào má coi
Ầu ơ..Mẹ ơi đừng đánh con đau
Để con bắt cá hái rau mẹ dùng
Bắt cá, cá lội trên đàng
Hái rau rau héo, hỏi sao mẹ dùng hả con?…

Ầu ơ..Mười hai giờ kiểng đổ nhà thờ
Sao anh không học đặng nhờ tấm thân?

Ầu ơ..Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương
Liệu bề đát được thì đương
Đừng gầy rồi bỏ thói thường cười chê

Ầu ơ..Ví dầu cá bống đánh đu
Tôm càng hát bội, cá thu cầm chầu

Ầu ơ..Ví dầu cá lóc nấu canh
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm

Ầu ơ..Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra bậu lấy ông câu
Bậu câu cá bống chặt đầu kho tiêu
Kho tiêu kho ớt kho hành
Kho ba lượng thịt để dành mẹ ăn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *