Ca dao Việt Nam 30

Của làm ra để trên gác
Của cờ bạc để ngoài sân
Của phù vân để ngoài ngõ

Của mình mình giữ bo bo
Của người thì thả cho bò ăn no

Của một đồng, công một lượng
Công thì thưởng, tội thì trừng
Đặng không mừng, mất không lo
Ăn chưa no, lo chưa tới
Ăn cơm mới, nói chuyện cũ
Cha mẹ cú, đẻ con tiên
Cha mẹ hiền, sinh con thảo

Cũ người thì lại mới ta
Người chê rách rưới, ta cho là gấm nhung

Cũng trũng, cũng gò, cũng rẫy, đồng
Một bề biển lớn, ba bề sông
Bèo theo nước cuốn qua Vàm Láng
Nắng mở đường lên họp Chợ Giồng
Thế sự nếu dồn cơn nước nổi
Tình quê xin thắp bóng đèn chong
Ruộng biền, muối mặn đời thanh đạm
Dấu giữa phù hoa, há lạt lòng

Cao su đi dễ khó về
Khi đi trai tráng khi về bủng beo

Cao su đi dễ khó về
Trai đi mất vợ gái về thêm con

Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng hành

Chiều chiều trước bến Văn Lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm
Ai thương ai cảm ai nhớ ai trông
Thuyền ai thấp thoáng bên sông
Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non

Cười người chớ vội cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười

Dao cau rọc lá trầu vàng
Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa

Day qua bên trái gặp bảy mũi dùi
Day qua bên mặt gặp mười mũi giáo

Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về

Dã tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

Dầu bông quế, dầu bông hường
Hải đường, thơm thiệt là thơm
Tóc em như lông con chó xồm
Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai

Dầu bông sứ, dầu bông ngâu
Xức tóc con Thị Mầu
Nó đứng đầu cầu
Nắng dãi mưa dầu, hôi hãy còn hôi

Dầu cù là hiệu Ông Tiên
Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời

Dốc một lòng lấy chồng hay chữ
Để ra vào kinh sử lắng nghe

Duyên phải duyên kim cải
Ngãi phải ngãi giao hoà
Rồi mai mốt đây con bạn nói dià nhà
Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *