Bỏ tù người sổ mũi

BỎ TÙ NGƯỜI SỔ MŨI

 

Quan tòa hỏi cung tên trộm:

– Trước đây anh đã từng bị tù?

– Vâng.

– Vì sao vậy?

– Thưa, vì sổ mũi.

– Láo, nói cho chính xác. Không có luật nào quy định bỏ tù người sổ mũi.

Thưa Quan tòa, quả đúng như vậy.

– Đừng nói dóc. Nếu quả đúng lần trước mày vì sổ mũi mà bị tù, thì lần này ta tha. Kể đi!

Tên Trộm kể:

– Như thế này ạ? Con lẻn vào nhà người ta, cậy được tủ êm ru và thò tay vào khoắng, bỗng nhiên con buồn buồn lỗ mũi và hắt hơi. Vâng, đúng thế ạ! Con bật hắt hơi không ghìm được, và thế là họ tóm được con.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *