Bệnh kinh phong

Vova 5 tuổi đi dạo phố với mẹ, bỗng thấy giữa đường có 2 con chó, 1 trên 1 dưới. Vova lấy làm lạ hỏi:- Mẹ ơi, 2 con chó nó đang làm gì vậy hở mẹ?- Ờ………..ờm…………nó đang cõng nhau đó con….- Thế nó cõng nhau đi đâu vậy, mà con kia đâu có què đâu sao mà phải cõng?- À………. thì con trên bị bệnh nên con kia cõng nó đi chữa bệnh đó con.Vova reo lên:- À , con biết rồi…. con đó nó bị bệnh kinh phong phải không? Hèn chi nó cứ giựt tới giựt lui hoài… kinh quá……… .Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Vova 5 tuổi đi dạo phố với mẹ, bỗng thấy giữa đường có 2 con chó, 1 trên 1 dưới. Vova lấy làm lạ hỏi:- Mẹ ơi, 2 con chó nó đang làm gì vậy hở mẹ?- Ờ………..ờm…………nó đang cõng nhau đó con….- Thế nó cõng nhau đi đâu vậy, mà con kia đâu có què đâu sao mà phải cõng?- À………. thì con trên bị bệnh nên con kia cõng nó đi chữa bệnh đó con.Vova reo lên:- À , con biết rồi…. con đó nó bị bệnh kinh phong phải không? Hèn chi nó cứ giựt tới giựt lui hoài… kinh quá……… .Các bạn có thể đọc truyện tại việt nam thư quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *