Bệnh của giáo sư

Vị giáo sư mắc tính đãng trí đến gặp bác sĩ than: “Xin bác sĩ kiểm tra giúp cho, từ sáng đến giờ tôi không thể hoạt động tự nhiên được”. – Tôi cảm thấy rất khó khăn khi cử động hoặc đi lại nhanh – giáo sư kể triệu chứng. Bác sĩ sau khi ngắm nhìn giáo sư liền nói: – Theo tôi, ông nên cởi cái cúc quần thứ nhất khỏi khuy áo complet thứ 3 xem thế nào.

Vị giáo sư mắc tính đãng trí đến gặp bác sĩ than: “Xin bác sĩ kiểm tra giúp cho, từ sáng đến giờ tôi không thể hoạt động tự nhiên được”. – Tôi cảm thấy rất khó khăn khi cử động hoặc đi lại nhanh – giáo sư kể triệu chứng. Bác sĩ sau khi ngắm nhìn giáo sư liền nói: – Theo tôi, ông nên cởi cái cúc quần thứ nhất khỏi khuy áo complet thứ 3 xem thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *